TA Certificate 2016

Nekropolis

El Kab har nogle fantastiske og vigtige grave, der viser den tidlige historie af det 18. dynasti. Klippegravene, der tilhører provinsguvernørerne fra El-Kab i Det Ny Rige, omfatter Sobek Nakht II, der var en vigtig embedsmand,Ahmose søn af Ebana, der var admiral under befrielseskrigen mod Hyksos (c. 1550 f.v.t.), Setau, der var vicekonge i Nubien under Ramses II, samt gravene til Renni, Paheri og Se.