TA Certificate 2016

Gebel el-Silsila

Gebel el-Silsila betyder bjergkæden på dansk og Kheny eller Khenu på hieroglyffer, som betyder et Ronings sted.

Den ligger 65 km nord for Aswan, mellem Kom Ombo og Edfu, og det var den største serie af sandstens stenbrud i det gamle Ægypten: Ca. 2,5-3 km2 på begge sider af Nilen. Der findes mange beviser for udvindingsmetoder og transport teknikker, herunder en bred vifte af graffiti, deriblandt hieroglyffer og, hieratisk samt folkelige, græske og latinske inskriptioner og helleristninger.

Det blev brugt som et stenbrud fra det 18. dynasti, hvis ikke før, til græsk-romersk tid. På vestbredden er mange helligdomme hugget ud af klippen for kongerne Horemheb, Seti I, Ramses II og Merenptah. Der er også et kapel indviet af User, der var vesir under Hatshepsut.

Der findes næsten 3000 stenbrudsmærker (der viser, hvor stenene skal skilles), og omkr. 500 tekstuelle indskrifter blev fundet her.