TA Certificate 2016

Fiskedammen

Der ligger en kunstig sø 3 km nord for Bir Talata, som blev dannet af drænvandet fra kunstvanding, for at blive en af de største kunstige søer i regionen.