TA Certificate 2016

Edfu Pyramiden

Omkring 5 km syd for Edfu findes der resterne af en gammel trinpyramide, der tilhørte farao Huni fra det 3. dynasti. Den er bygget af uslebne rødlige sandsten og er 5,5 m høj.
Edfu pyramiden er ældre end den store pyramide i Giza og er en af syv trinpyramider, der blev bygget langs med Nildalen.