TA Certificate 2016

Deir El Hagar

Deir El Hagar eller Stenklosteret, ligger nord for byen Mut, nær Al Muzawaqa gravene, og det betragtes som et af de vigtigste monumenter i Dakhla Oasen.

Dette tempel blev bygget under den romerske hersker Nero, i midten af det 1. årh. e.v.t., og det var dedikeret til den hellige Thebanske Triade, guderne Mut, Amun-Re og Khonsu.

Deir El Hagar er herefter blevet renoveret, under de romerske kejsere; Vespasian, Titus og Domitian, da de udvidede komplekset og tilføjede mange fint udskåret bas relieffer.

Templet blev besøgt af et antal rejsende i det 19. århundrede og nogle af dem indrgraverede deres navne på væggene, som et tegn på at de havde været der.

Deir El Hagar, som var omgivet af store lerstensmure 16 meter lange og 7 meter bred, har en forhal med to søjler, en lille hypostyle hal med fire søjler samt en helligdom for enden af komplekset.